THIS STORE IS CLOSED. YOU WILL NOT BE ABLE TO ORDER ANY ITEMS.
Cart 0
Dim Sum - Ying Quartet

Dim Sum - Ying Quartet

$ 4.00 $ 8.99


1
Zhou Long: Song of the Ch'in
8:27


2
Chen Yi: Shuo
8:52


3
Bright Sheng: Silent Temple II
3:34


4
Bright Sheng: Silent Temple IV
3:55


5
Ge Gan-ru: Fu
11:38 


6
Vivian Fung: Pizzicato for String Quartet
3:53


7
Lei Liang: Gobi Gloria
9:44


8
Chou Wen-chung: Leggeriezza
2:47


9
Chou Wen-chung: Larghetto nostalgico
6:46

10
Tan Dun: Drum and Gong
1:03


Tan Dun: Cloudiness
2:27


12
Tan Dun: Red Sona
1:43